ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

BALI BEACH & VILLAGE

ΦΑΞ

+30 2834 094252

Τηλέφωνο

+30 2834 094210

EMAIL

info@balibeach.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις ερωτήσεις σας και απορίες

Πλήρες όνομα απαιτείται Τηλέφωνο απαιτείται Email απαιτείται Sending ...

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται από εμάς σε βάσεις δεδομένων και προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού ελέγχων φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης, τεχνολογίας firewall και άλλα εύλογα μέτρα ασφάλειας. Εμείς δεν θα πουλήσουμε ούτε θα δώσουμε τα δεδομένα εγγραφής, είτε για προσωπική χρήση είτε σε εξωτερικούς οργανισμούς..

ΕΣΠΑ